Cốm Non

Ngày tạo: 25/12/2022 13:16:42   -   Lượt xem: 244

Nguyên liệu chuẩn lấy từ làng Cốm Vòng - đặc trưng tinh hoa ẩm thực Hà Nội mang đến hương vị dẻo mịn cho Kem Tràng Tiền