Sầu riêng

Ngày tạo: 18/07/2022 11:52:10   -   Lượt xem: 328

Những múi sầu riêng thơm lừng, ngọt dịu được chọn lọc từ những trái sầu riêng Ri6 từ mảnh đất Ban Mê Thuột.