Socola

Ngày tạo: 25/12/2022 13:31:23   -   Lượt xem: 312

Được lựa chọn kỹ vời dòng Socola cao cấp từ Bỉ, đưa lại vị đắng nhẹ và dòn rụm trong từng miếng cắn.